Afazi - İktibas#9


Bugünlerde yoğunluğumdan dolayı bloga giremiyorum. Yazmak, okumak noktasında aksaklıklar oldu haliyle. Pazar günleri iktibas bölümüne yazı eklemeyi aksatmamaya çalışıyorum. Ve bir iktibas ile buradayım. Daha önceki yazılarımda zaman zaman ifade ettiğim bir durum hakkında bir uzmanın kısa tanımlamasına yer vereceğim:
Celp edilmiş söz yitimi (afazi): Tıbbi bir terim olan ve konuşma/anlama meleklerinin yitirilmesi anlamına gelen afazinin toplumbilimsel türevidir. İsimlendirme, Sayın Alev Alatlı'ya aittir. Kelimelerin anlamlarında karmaşa yaratarak ve aslı/tanımı olmayan yeni kavramlar ortaya koyarak, insanların iletişim yeteneklerini baltalamak ve kişileri, aynı dili konuşmalarına rağmen, birbirlerinin dilinden anlamaz hale getirmektir.(Televizyondaki bütün tartışma programları) Beynin Sırları - Sinan Canan/Pelin Çift, Zihin Kontrol Yöntemleri başlıklı bölümde.
Celp edilmiş söz yitimi, aslında belirtileriyle uzunca bir süredir gündemimizde olan bir toplumsal sorun. Televizyonlardaki tartışma porgramlarından, köşe yazarlarının ele aldıkları konuları değerlendirmelerine; arkadaş sohbetlerimizden, uluslararası ilişkilerdeki söylemlerimize kadar bir çok yerde celp edilmiş söz yitimi sıkıntıları ile karşılaşıyoruz. Bir çok kavram ve terim, net tanım veya tarifleri yapılamadığı (yahut kasıtlı olarak net bir biçimde tanımı yapılmaktan kaçınıldığı) için, en basit konularda bile kavga nedeni haline getirilebiliyor. Canlı örneklerini, “laiklik”, “milliyetçilik”, “sosyalistlik”, “irtica”, “vatanseverlik” gibi popüler kavramlara yüklenen binbir farklı anlamı kavramaya çalışırken hepimiz yaşıyoruz zaten. Kaynak ve detaylı bilgi

2018 © Arif Öztürk
Arif öztürk
Arif öztürk

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Blog Yazarı

4 yorum: