Endişe ve Boşluk


Psikologların günümüze dair tanımlamaları arasında endişe ve boşluk önemli bir yer tutmaya başladı. Özellikle varoluşçu filozoflar ve varoluşçu felsefeden etkilenen psikologlar çağımızı tanımlarken endişe ve boşluk unsurlarını kullanıyorlar. Bu endişe ve boşluğun günümüz insanının yaşayışında önemli bir rol oynadığını, insanların sürekli endişe ve boşluk hissi ile yaşadığını düşünüyorlar. 
Endişe temelde insanın yalnız kalma korkusundan kaynaklanır. Yalnız kalma korkusu, insanlarda daima beğenilmeme, dışlanma endişelerine yol açar. Boşluk ise insanın kendi hakkında özfarkındalığının olmaması, ne istediğini bilmemesi gibi durumları ifade eder. 
Varoluşçu psikologlardan Rollo May’e göre günümüzde endişe ve boşluk hissinin fazla olmasının çeşitli sebepleri vardır:

  1. İçi boşalan toplumsal değerler: Toplumsal değerler varlığını devam ettiriyor gibi gözüksede bu değerlerin içi boşalmıştır. Mesela yardımseverlik. İnsanlar yardım etmekten ziyade yardımsever gözükme uğraşında. Ya da rekabet. Rekabetin aslı rakiple birlikte daha ileriye gitmek olması lazımken, rakibi ayaklar altına alarak daha  öne geçme uğraşı halini almış. 
  2. Benlik bilincinin yitimi: İnsanlar modernleştikçe kendilerinden uzaklaşmayı da beraberinde getiriyor. Kendini tanımayan, ne istediğini bilmeyen insanların sayısı her geçen gün artıyor. İnsan kendine yabancılaşıyor, insan insana yabancılaşıyor. 
  3. İletişim Dilinin Kaybı: Kişiler arası iletişim bozluyor. Birbiriyle konuşan, ama birbirini anlamayan insanların sayısı (kelimelerin anlam kaybından/belirsizliğinden) dolayı artıyor. İnsanlar kendini anlatamayınca anlaşılamamak hissi insanda olumsuz duygulara yol açıyor. Mesela, birine ben müslümanım diyorsun. Senin İran rejimini desteklediğini sanıyor. Yada laik olduğunu söylüyorsun. Kimisi din düşmanı diye tanımlıyor, kimisi din ve devlet işini ayrı gören diye tanımlıyor.
  4. Doğadan uzaklaşma: İnsan kendinden uzaklaştığı gibi topraktan, hayvanlardan yani hayattan uzaklaşıyor. 
  5. Trajedi Hissinin Kaybı: Trajediye, üzücü olaylara bakış açısı da günden günden kayboluyor. Trajedi modern insanın eğlence kültüründe önemli bir pay almış durumda. Televizyon kanallarının reytinglerinde trajedik olayların etkisi olduğu söyleniyor.

Psikologların günümüze dair tanımlamaları arasında endişe ve boşluk önemli bir yer tutmaya başladı. Özellikle varoluşçu filozoflar ve v...