İyiliği Gizli Yapmak-İktibas#35Siyasetçinin biri demiş ki; 'Seçim günü falanca adaya oy verirseniz, mahşer günü kurtuluş beratınız elinize verilir.' Şaşırdım. Diyecek çok şey de bulamadım açıkçası. Bu haberleri görünce bir gün öncesinin takvim yaprağında okuduğum yazı geldi aklıma. Yazı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) torunlarından Zeynelâbidin bin Hüseyin(r.a.) hakkında. Yazıyı okuyunca iyiliği gizlemenin, bu suretle yardım edilen kişinin yardım edene minnet eylemesini engellemenin önemini göreceksiniz. Bize karşı minnet eder, mahcup olur diye kendisi mahcup olan yardımseverlerden; insanın gözüne sokarcasına yardım eden insanlar haline nasıl geldik acaba?

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunlarından ve Tâbiînden olan Zeynelâbidin bin Hüseyin (radıyallâhü anhümâ) gizli olarak sadaka vermeyi çok severdi.
Gece olup karanlık bastığı zaman insanlar uykuda iken sırtına un çuvallarını yüklenir, şehrin mahallelerini dolaşarak hayâsı sebebiyle bir şey istemekten çekinen ihtiyaç sahiplerine bunları dağıtırdı. “Gecenin karanlığında sadaka vermek, Allâhü Teâlâ’nın gadabını söndürür.” derdi.
Halktan birçoğu onun dağıttığı erzakla geçinir fakat kendilerine bu erzakın nereden ve kim tarafından getirildiğini bilmezlerdi. Fazilet Takvimi

Takipte Kalın!

Siyasetçinin biri demiş ki; ' Seçim günü falanca adaya oy verirseniz, mahşer günü kurtuluş beratınız elinize verilir. ' Şaşır...

İnternet Sıkıntıları


Yaklaşık 20 gün önce internet sıkıntısı yaşadığım için kimseye dönüş yapamadığımı söylemiştim. 20 günlük arızadan sonra iki gün gelen internetim 20 gündürü gene kesilmişti.
Uzun tartışmalardan, şikayetlerden vesaireden sonra Türk Telekom(ttnet) şirketi dün itibariyle internet sağlayamacaklarını, aboneliğimin iptal edileceğini söyledi. Şaşırdım, problem neydi de, çözüm bulamıyorlar. Bu sebeple şirkete kızgınım. Türk Telekom'daki cep telefonu hattımı da başka bir operatöre taşıyacağım.
Artık internetim olmadığı için blogdaki durgunluğum bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.
İnternet için alternatif yöntemler aramaya başladık. Tek alternatifimiz wın gibi gözüküyor. Fakat birçok kişi wından memnun değil gibi. Bakalım ne tür bir çözüm bulabileceğiz.
Siz wın kullanıyor musunuz? 
Kullanıyorsanız memnun musunuz?
İnternete erişebileceğim farklı kanallar var mıdır?

Yaklaşık 20 gün önce internet sıkıntısı yaşadığım için kimseye dönüş yapamadığımı söylemiştim. 20 günlük arızadan sonra iki gün gelen int...

7Gün7Bilgi-3


1.    Psikoloji, Öğrenme
Öğrenilen bilgiler öğrenmeden kısa süre sonra unutulmaya başlar. Aradan yaklaşık 24 saat sonra geçmesiyle unutma oranı azalır. Bu sebeple öğrenmede ilk anlar kritik öneme sahiptir. Mesela öğrenilen bilgiler ilk 24 saat içerisinde tekrar edilirse unutma oranı düşer.(Hafıza, Yılmaz Özakpınar)
2.    Psikoloji, Öğrenme
Bir şeyi akılda tutmaya çalışırken, akılda tutulacak şeyin 7+-2 birim olması önemlidir. Çünkü hafıza 7+-2 birimlik bilgiyi kısa süreliğine tutar. Mesela, birinin telefon numarasını duyduktan birkaç saniye sonra söyleyebilirsiniz. Fakat bir TC numarasını duyduktan birkaç saniye sonra söyleyemezsiniz. Çünkü telefon numaraları 7+-2 birim kuralına uyar. (Hafıza, Yılmaz Özakpınar)
3.    Tarih
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılırken, Medine’de vazifeli Fahreddin Paşa Medine’yi düşmana teslim etmek istemez. Bir müddet Medine’yi müdafaaya devam eder. Bu müdafaa sürecinde açlık sıkıntısı ile karşılaşan askerlerine bir dönem çekirge yedirir.(Yedikıta Dergisi, Ocak- 2019)
4.    Tarih, Bilim
Uçmayı başaran ilk insan Endülüs’ten Abbas b. Firnas’tır. Fizik ve astronomi ilimleri ile uğraşan Firnas, miladi 887 senesinde uçmayı başarmıştır. (Tarih Bizi Çağırıyor)
5.    Tarih, Adalet
Ortaçağ Avrupa’sında düello yaygın bir yargılama aracı uzun bir süre kullanılmıştır. Tanrı’nın haklı olana yardım edeceği düşüncesi düellodaki yargılama mantığının  temelini oluşturmaktadır. (Yedikıta Dergisi, Ocak-2019)
6.    İslam, Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki:“Kibirden sakınınız! Çünkü İblis’i, Âdem Aleyhisselâm’a secde etmemeye kibri sevk etti. Hırstan sakınınız! Çünkü Âdem Aleyhisselâm’ı yasak ağaçtan yemeye, cennette ebedî kalma hırsı sevk etti. Hasetten de sakınınız! Çünkü Âdem Aleyhisselâm’ın iki oğlundan biri olan Kâbil, kardeşi Hâbil’i hasedi sebebiyle öldürdü. İşte bunlar bütün hataların başıdır.”
7.    Kitap
Ciğerdelen: Safiye Erol'un ustalıkla kaleme aldığı Rumeli romanı. Osmanlı'da serhat boylarının yaşamanı gözler önüne seren roman, Balkanlar'dan adım adım geri çekilişin hüznünü yansıtıyor.

1.      Psikoloji, Öğrenme Öğrenilen bilgiler öğrenmeden kısa süre sonra unutulmaya başlar. Aradan yaklaşık 24 saat sonra geçmesi...

Meşguliyet İyidir - İktibas#34


Yalan söylemek, başkalarını rahatsız etmek, saldırganca davranışlar sergilemek vb. olumsuz davranışlar sergileyen çocuklara yönelik yapılması tavsiye edilen şeylerden biri de, onlara görev ve sorumluluk verilmesidir. Bu tür çocuklara uğraşacakları bir meşguliyet verilerek sorumluluk bilinci kazanmaları ve istenmeyen davranışları sergileyecek vakit bulamamaları hedeflenir. Bu işin pedagojik boyutu olmakla birlikte eskilerin, 'boş durana şeytan iş bulur' sözleriyle de örtüşmektedir. Çocuklar için olduğu gibi yetişkinler için de aynı durum geçerlidir. Dedikodu, fitne-fesat, kavga gibi şeylerin temelinde genelde yapacak bir şeyin olmaması yatmaktadır. Bu durum bir bakıma insanın fıtratıyla alakalıdır. 
Lider kişilikler insan fıtratında yer alan bu gibi özellikleri iyi gözlemleyip, bu doğrultuda davranmaya gayret ederler. Bu vesileyle de insanlar peşlerinden gelir. Bu tür kişilere misal teşkil eden liderlerden biri de Sultan Alpaslan'dır. Aşağıda okuyacağınız satırlar, modern psikolojinin ve pedagojinin söylediği, görev ve sorumluluk verme yönteminin Sultan Alpaslan tarafından bilindiğini göstermektedir. Sultan Alpaslan veziri Nizamülmülk'e bu yöntemi uygulamasını tavsiye etmektedir.
Bir gün biri, veziri Nizamülmülk aleyhinde yazdığı yazıda sultanın memleketlerinde ne kadar malı olduğunu ve ne gibi vergiler aldığını anlatmıştı. Yazı, sultanın namaz kıldığı yere bırakılmıştı. Sultan Alpaslan onu alıp okudu, sonra da onu Nizamülmülk'e verip: 'Bu mektubu al, eğer bunu yazanların yazdıkları doğru ise ahlakını güzelleştir, durumunu düzelt. Eğer yalan söylüyorlarsa onların hatalarını bağışla ve onları mühim işlerle meşgul et ki insanları aldatmaya vakit bulamasınlar.' dedi.(Tarih Bizi Çağırıyor, Osman Doğan-Selman Kılınç)


Yalan söylemek, başkalarını rahatsız etmek, saldırganca davranışlar sergilemek vb. olumsuz davranışlar sergileyen çocuklara yönelik yapıl...

7Gün7Bilgi-2


(8-14 Ocak)

  • Psikoloji/ Algı


Birleştirme Hatası: Beynin eksik tamamalama özelliğiyle alakalı bir durum. Mesela, A kişisi asla yalan söylemez bilgisinden hareketle A kişisinin çok iyi bir insan olduğu düşüncesi gelişiyorsa birleştirme hatası yapılıyor demektir. Zira doğru sözlü olmak iyi bir insan özelliği olsa da doğru sözlü her insan iyi bir insan olmayabilir.

  • Tarih/İslam


Hendek Muharebesi esnasında müşrikler Medine’yi dört bir taraftan kuşatmıştır. Medine’de müslümanların bir ümitlerini kesmek üzeredir. Böyle bir gecede şiddetli fırtına, yağmur meydana gelir. Müşriklerin çadırları vs. dağılır. Müşrikler bunun üzerine çekilip giderler. Alalh’ın düşmana farklı sıkıntılar vermek suretiyle İslam’a yardım edişini gösterir bir misal. Benzerlerini günümüzde de yaşıyoruz, görebilirsek tabii ki.

  • Tarih/Sağlık


Sasani hükümdarlarından Babegan hekimine sorar: ‘Bir günde ne kadar yemek yemeli?’ Hekim: ‘300 gram yeterlidir.’ cevabını verince hükümdar, ‘Bununla ne kuvvet kazanır ki vücut.’ der. Hekimin cevabı düşündürcüdür: ‘Bu kadar yersen yemek seni taşır, daha fazlasını yersen sen yemeği taşırsın.

  • Öğrenme/Azim


Talebenin bir tanesi ‘benim kafam almıyor’ diyerek medereseden ayrılır, nereye gideceğini bilmeden hedefsizce yürür. Bir çeşme başında mola verince musluktan düşen damlaların düştüğü noktada taşın çukurlaştığını görür. Su bile taşı deliyorsa, çalışırsam benim kafam da alır diyerek medresey geri döner. Azim ve gayretle çalışarak büyük ilim sahibi olur. Bu olay sebebiyle İbn-i Hacer(Taşın Oğlu) diye anılır.

  • Tarih/Sağlık


Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi hastane ismiyle bilinen ilk sağlık kurumudur. Osmanlı’da çok sayıda sağlık kurumu olsa da bunlar; şifahane, bimarhane vb. isimlerle bilinmektedir. Bu kurum ise hastane ismiyle kurukup, fakir ve kimsesizlere hizmet vermiştir. Kurum Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

  • Kitap


Hazreti Muahmmed(sav) ve Hayatı: Diyanet İşleri tarafından basılan kitap Peygamber Efendimizin(sav) hayatını genel hatlarıyla anlatıyor. Okuduğum diğer siyer kitaplarını daha çok sevmiştim.

  • Beyit


Boşuna gezmişim yok tabiatta
İçimdeki kadar iniş ve çıkış
(Necip Fazıl Kısakürek)

(8-14 Ocak) Psikoloji/ Algı Birleştirme Hatası: Beynin eksik tamamalama özelliğiyle alakalı bir durum. Mesela, A kişisi asla y...

Aralık'ta Neler Okudum? 2018


Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar

Engin Geçtan’ın önemli kitaplarından biri. Psikolojiye ilgilisi olanlar için faydalı olacak bir kitap. Yazar kitabın ilk bölümünde psikodinamik psikiyatriye giriş yapıyor. Kitabın sonraki bölümü ise normaldışı davranışları psikodinamik psikiyatri (psikinaliz) açısından açıklıyor. Kişilik bozuklukları, davranış bozuklukları gibi konular kısaca işleniyor. 

Beyhude Ömrüm

Her ay bir Mustafa Kutlu kitabı okumaya devam ediyorum. Beyhude Ömrüm en sevdiğim kitaplardan biri oldu. Zaten kitaba 2018’de Okuduğum En Faydalı 10 Kitap listesinde de yer vermiştim. Yazar kitabında bir ömrün panoramasını gözler önüne seriyor. Panoramayı izlerken insanın gönlü hüzünleniyor.

Mutsuz Olmak

Bu kitapta 2018’de Okuduğum En Faydalı 10 Kitap listesinde yer almıştı. Mutsuz Olmak - Wilhelm Scmhid I KitapYorum(21) başlıklı yazımda kitap hakkında yorum da yazmıştım. Kitap kısaca, mutsuzluğun normal olduğunu vurguluyor.

Hayır Demeyi Bilmek

Günlük hayatta ‘hayır’ demenin önemini vurguluyor kitap. Çeşitli sebeplerle bazen karşımızdaki kişilere hayır demekte zorlanıyoruz. Bu durum insanı doğal olarak strese sokuyor. Hayır deme zorluğunun mantık dışı düşünce süreçleriyle alakalı olduğunu vurgulayan yazar, bu mantık dışı düşünceleri sorguluyor. Hayır demeyi kolaylaştırmak için çeşitli öneriler sunuyor. 

Kapıları Açmak

Mustafa Kutlu’nun bir başka kitabı. Bir kadının hayat hikayesi çevresinde ilerliyor kitap. Sevdiğine kavuşamayan, kaçırılan, gazinolarda temizlikçilik yapmak zorunda kalan, köylünün nefretini karşısına alarak yeniden köyüne dönen bir kadının hayat mücadelesi okumaya değer. 

Zor Kişikiklerle Yaşamak

Kitap psikiyatrlar tarafından kaleme alınan bir kitap. Kaygılı, bağımlı, şizoid vb. 12 kişilik tipini ele alan kitap; bu zor kişiliklerle nasıl daha iyi iletişim kurabileceğimiz çerçevesinde ilerliyor. Bu kişilerle yaşarken neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız? şeklinde öneriler mevcut. Özellikle etrafında zor kişilikler olanlara faydalı olacaktır. Aynı zaman ruh sağlığı alanında çalışanlar.

Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar Engin Geçtan’ın önemli kitaplarından biri. Psikolojiye ilgilisi olanlar için fayd...

7GÜN7BİLGİ-1
Biraz geç de olsa 7Gün7Bilgi Bölümünün ilk yazısını ekleyebildim bloga. Aslında daha önce yazmayı düşünüyordum. Fakat nasip bugüneymiş. 
Bu bölümde bir hafta boyunca öğrendiklerimden bazılarını sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bu sayede hem öğrendiklerimi tekrar etmiş olacağım, hem de paylaşma imkanım olacak. 
O zaman başlayalım. 

1.    Kendini Bilmek/Aramak

Osmanlı ulemasından Hocazade insanı nereden – nereye arasında kalan ‘nerede?’ suali çerçevesinde değerlendirmiştir. İnsanı anlamak demek, nereden, nerede ve nereye suallerine cevap aramak demektir.

2.    Psikoloji/Algı Yönetimi

Propaganda, açıklamaları manipüle etmek suretiyle insanların davranışlarını etkilemek olarak tanımlanır. Propagandanın genelde üç amacı vardır: siyasi ikna, reklam ve pazarlama, savaş.

3.    Tarih/Eğitim

Amin Alayı: Osmanlı Devrinde bir çocuğun mektebe ilk günü günü âmin alayı denilen bir merasimle başlar. Mektepteki hocalar ve talebeler(öğrenciler) merasimle mektebe başlayacak çocuğun evine gelirler. Çocuk ilk dersi burada hocasından alır. İlk ders genelde Besmele ve Rabbiyessir ve latüassir (Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma) duasıyla başlar.

4.    İslam

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim Allah’tan korkarsa her şey ondan korkar, kim de Allah’tan başkasından korkarsa, o her şeyden korkar.”  (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

5.    Tarih/Eğitim

Osmanlıda Mükâfatlar: Osmanlı Dönemi eğitiminde de talebeler(öğrencilere) çeşitli mükafatlar verilmiştir. Günümüz mükâfatları ile benzerlik gösteren mükafatlardan benim dikkatimi çeken mükafata, Zikri Cemildir. Zikri Cemil; ortalama veya ortalama altı diye tabir edilen öğrencilere gayrete gelsin diye verilen mükâfattır.

6.    Kitap

Momo: Bir masal roman niteliğindeki kitap, zaman hususunda insanı düşündürecek, modern çağın zaman yönetimini eleştirecek bir bakış açısıyla insanı düşünmeye sevk ediyor. Hem çocuk hem yetişkin kitabı.

7.    Tarih

Şamar Oğlanı: Avrupa’da soylu çocukların yerine dayak yiyen yoksul çocuklardan dilimize yerleşmiş bir kelime grubudur. Ortaçağ Avrupası’nda soylu çocuk hata yaptığı zaman onun yerine şamar oğlanı olan çocuk dayak yer.

Biraz geç de olsa 7Gün7Bilgi Bölümünün ilk yazısını ekleyebildim bloga. Aslında daha önce yazmayı düşünüyordum. Fakat nasip bugüneym...

Çocuklar Neyi, Nasıl Öğrenirler-İktibas#33Medyaokuryazarlığı hakkında kısa bir araştırma yapmak için internette gezinirken Rtük tarafından hazırlanan medyaokuryazarlığı sitesini gördüm. RTÜK'ün bu meselede yeterince iyi olmadığını ve daha aktif olması gerektiğini düşünsem de bu siteyi faydalı bilgilerle dolu buldum. Araştırmalar, raporlar, istatistikler, projeler vs. zengin bir içerik var sitede. Sitede gezinirken bir şiir gördüm. Sitenin bana kattığı en güzel şey de bu olsa gerek. Verdiği mesajlar itibariyle şiiri sevdiğim için sizinle de paylaşmak istedim.
Ben şiiri daha önce duymamış olsam da şiir çok sayıda dile çevrilmiş, bilinen bir şiirmiş. Çocuklar neyi, nasıl öğrenir? sorusu etrafında şekillenen şiir ebevynler için faydalı olabilir. Ayrıca şiir, kişilik gelişiminde çevrenin önemini de gözler önüne seriyor.

Çocuklar Yaşadıklarını Öğrenirler

Eğer çocuklar eleştiri ile yaşarlarsa,
Eleştirmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar düşmanlık ile yaşarlarsa,
Kavga etmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar korku ile yaşarlarsa
Endişelenmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar acınma duygusu ile yaşarlarsa
Kendilerine acımayı öğrenirler.

Eğer çocuklar alay ile yaşarlarsa
Çekingen olmayı öğrenirler.

Eğer çocuklar kıskançlık ile yaşarlarsa
Hasetin ne olduğunu öğrenirler.

Eğer çocuklar utanç ile yaşarlarsa
Kendilerini suçlu hissetmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar hoşgörü ile yaşarlarsa
Sabırlı olmayı öğrenirler.

Eğer çocuklar güdülenme ile yaşarlarsa
Kendilerine güvenmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar övgü ile yaşarlarsa
Takdir etmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar beğeni ile yaşarlarsa
Kendilerini sevmeyi öğrenirler.

Eğer çocuklar kabul edilme ile yaşarlarsa
Sevginin ne olduğunu öğrenirler.

Eğer çocuklar onay ile yaşarlarsa,
Hayatta hedefleri olmasının iyi olduğunu öğrenirler.

Eğer çocuklar paylaşma ile yaşarlarsa,
Cömert olmayı öğrenirler.

Eğer çocuklar dürüstlük ve eşitlik ile yaşarlarsa,
Doğruluk ve adaletin ne olduğunu öğrenirler.

Eğer çocuklar dostluk ile yaşarlarsa,
Dünyanın barış içinde yaşanması gereken bir yer olduğunu öğrenirler.

Eğer çocuklar sükunet ile yaşarlarsa,
Huzur içinde yaşamayı öğrenirler.

Sizin çocuğunuz ne ile yaşıyor?

Dorothy L.Nolte

Medyaokuryazarlığı hakkında kısa bir araştırma yapmak için internette gezinirken Rtük tarafından hazırlanan medyaokuryazarlığı site...

2018'de Çok Okunan Yazılar


En çok okunan yazılarıma geçmeden evvel bir açıklama yapmak istiyorum. 20 gündür süren internet kesintisi sebebiyle kimseye yorum yapamıyorum. Hatta bloga yazı bile ekleyemiyorum. Ne hikmetse Türk Telekom şirketi 20 gündür internet bağlantısı sağlayamadı. Bir kaç gün içerisinde internet problemimin düzeleceğini söylediler. İnşallah düzelir, yazılarınızı okumaya ve yorumlamaya  yeniden başlarız:)

1. Mim Yazısı #Mim

2018'de en çok okunan yazım Yüreğimin İklimi blogunun başlatmış olduğu bir mim'le alakalı. Hakkımda farkındalık sağladığım, düşündürücü bir mim olmuştu. Mim etkinliklerine nadiren katılsam da bu mimi severek yapmıştım. Okumak isterseniz Mim Yazısı #Mim başlığına tıklayın.

2. Ebul Hasan El Harakani Hazretleri (K.S)

Kars'ta medfun Ebul Hasen Harakani Hazretleri hakkında yazdığım bilgi yazısı 2018 senesinin çok okunanları arasında 2. sırayı almış. Kars'ta bulunduğum senelerde benim için önemli mekanların başında Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesi geliyordu. Okumak isterseniz Ebul Hasan El Harakani Hazretleri (K.S) başlığına tıklayın.


3. Bitmeyen Gece - Mitat Enç I KitapYorum(13)

KitapYorum yazılarım arasında yer alan Bitmeyen Gece romanı blogumun ilk gününden itibaren en çok okunanlar listemde. Tüm istatistikler arasında da kitaplar arasında Mahrem Macera'dan sonra 2. sırada yer alıyor. Biyografik türdeki roman bilhassa eğitimciler tarafından ilgiyle okunacaktır. Yazının tamamını okumak için Bitmeyen Gece - Mitat Enç I KitapYorum(13) başlığına tıklayın.

4. Hayat

Bu paylaşımım bir şiir. Hayat hakkında görüşümü ve düşüncelerimi sığdırmaya çalıştırdığım bir şiir çalışması niteliğinde. 2018'de olduğu gibi genel istatistiklerde de çok okunanlar arasında. Şiirin tamamı için Hayat başlığına tıklayın.

5. Çocuk Yalan Söylemeyi Nasıl Öğrenir? İktibas#17

İktibas bölümünde paylaştığım yazılardan biri. Haluk Yavuzer'den 'çocukların yalan sözleri' hakkında bir iktibas yapmıştım. Toplumda sık karşılaştığımız bir problem olarak yalan ön planda olduğu için olsa gerek paylaşımım çok okunmuş. 

6. Kütüphaneye Giden Yol - 1. Bölüm

Bir kısmı gerçeğin ürünü olan bir hikaye çalışmam. Hikayenin devamı fazla ilgi görmemiş sanırım. Hikayeyi Kütüphaneye Giden Yol - 1. Bölüm başlığına tıklayarak okuyabilirsiniz. 

7. Kars'a Veda Ederken-2.Bölüm

Kars'ta geçen senelerden sonra şehirden ayrılırken kaleme aldığım yazının bir bölümü var bu paylaşımda. Nedense birinci bölümden daha fazla okunmuş. Hem de ciddi bir fark var arada. Bir şehre veda yazısı olması hasebiyle içinde bolca hüzün barındırıyor sanırım. Okumak isterseniz Kars'a Veda Ederken-2.Bölüm başlığına tıklayın. Yazının ilk bölümü ise Kars'a Veda Ederken - 1. Bölüm başlığında.

Takipte Kalın!


En çok okunan yazılarıma geçmeden evvel bir açıklama yapmak istiyorum. 20 gündür süren internet kesintisi sebebiyle kimseye yorum yapamıy...