Nedir İnsan Dediğimiz?

İnsan nedir? sorusu bilinen ilkçağlardan itibaren sorulagelmiş, çeşitli şekillerde cevaplandırılmış. Kimisi insan hayvandır derken, kimisi kainatın efendisi demiş; kimisi insan kötüdür derken, kimisi insan iyidir ve eşrefi mahlukattır demiş. İnsanın ne olduğuna dair tanımlamalar asırlar boyu devam etmiş, halen devam ediyor. 

İnsan nedir? sorusu bilinen ilkçağlardan itibaren sorulagelmiş, çeşitli şekillerde cevaplandırılmış. Kimisi insan hayvandır derken, kimisi k...

Yolgeçen Hanı Nerede?

Yolgeçen Hanı/Hasankeyf
Günlük hayatta sürekli kullandığımız, anlamını tam anlamıyla bilmediğimiz/düşünmediğimiz bir tabir var: Yolgeçen hanı. Geleni gideni çok olan, sürekli misafiri olan yerler için kullandığımız bir tabir. Kimi zaman ‘birader burası yol geçen hanı mı?’ şeklinde öfkemizi ifade ederken, kimi zaman ‘bizim mahallenin yolgeçen hanı burası, bu yoldan geçen buraya uğramadan gitmez’ şeklinde espirili bir dille kullandığımız tabir. 
Anlamından dolayı kafelere, lokantalara özellikle de yol güzergahında bulunan tesislere verilen isimlerden biri.

Yolgeçen Hanı/Hasankeyf Günlük hayatta sürekli kullandığımız, anlamını tam anlamıyla bilmediğimiz/düşünmediğimiz bir tabir var: Yolgeçe...

Mağaralar Şehri Hasankeyf Sular Altında Kalıyor!


Tarihi ve doğal güzellikleriyle cenneti andırır Türkiyemiz. Doğu-Batı, kuzey-güneyi ile tarihi yapıların, doğal güzelliklerin, kültürün binbir çeşidini içinde barındırır. Batman'ın Hasankeyf ilçesi bu güzelliklerden sadece bir tanesi: tarihi ve doğal güzelliğiyle, kendine has kültürüyle. 

Mağara Ev
Hasankeyf Batman'a 40 km uzaklıkta, nüfus bakımından küçük fakat muhteva itibariyle hayli geniş yelpazesi olan minik bir ilçe. Tarihi çok eski çağlara uzanıyor. Öyle ki antik dönemlere kadara uzanan bir geçmişe sahip olduğunu gösteren kazı çalışmaları mevcut. Dicle Nehri üzerinde olması önemli bir yerleşim merkezi olmasını sağlamış. Bu öneminden dolayı çeşitli devletlerin kuşatmalarına maruz kalmış, çeşitli devletlerin himayesi altına girmiş. Bu devletler sırasıyla Bizans(Roma), Sasaniler, Hz. Ömer Dönemi Müslümanlar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti(1). Bu kadar çeşitli gücün egemenliğinde kalmış olması ilçenin mimari bakımından gelişmesini sağlamış olsa da bu yapıların birçoğu günümüze ulaşamamış.

Kuzeyden süzüle süzüle gelen Dicle nehrinin iki yakasında mağaralara oyulmuş evler günümüze kadar uzanabilmiş. Bu mağaraların(evlerin) sayısı belki binlerce, saatlerce gezmekle bitmeyecek kadar geniş bir alanda. Kimisi bir tepe yamacında Dicle’nin seyrangahında, kimisi derin kanyonların arasında kuytuda kalmış. Bir zamanlar insanları ağırlayan bu mağaralar şimdi sessizliğe bürünmüş.

Hasankeyf Kalesi
Dicle’nin kıyısında sarp bir tepe üzerine kurulu Roma döneminden kalma Hasankeyf Kalesi son demlerini yaşıyor. Öyle ki, kale kendi kendine yıkılacak kadar tahrip olmuş durumda. Duvarlarında çatlaklar, kaymalar, yarıklar… mevcut. Kalenin hemen yanında Hasankeyf Köprüsünün ayakları günümüze ulaşmış. Onlar da su altında kalmamak için başka yere taşınacakları günü bekliyor.

İslam ordularının Hasankeyf'i kuşatması sırasında hayatını kaybeden İmam Abdullah için yapılmış İmam Abdullah Türbesi ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu için yaptırdığı Zeynel Bey Türbesi  ziyaret edilen yerler arasında. Her şehrin kendine has camisi gibi Hasankeyfin de Ulu Camisi var; kendine has mimarisiyle.

İlçede en fazla dikkat çekici nokta, Yolgeçen Hanı. Yolunuz Hasankeyfe düşerse mutlaka görmeniz lazım. Bin kişiye yakın kapasitesi bulunan han, Dicle Nehri’nden başlayıp Hasankeyf kalesinin altına kadar uzanıyor. Tabi insan emeği değil, doğal oluşumlu bir mağara. Yolgeçen Hanı, kaçak çayı ve acı kahvesi ile, yöresel lezzetleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bir zamanlar tarihin, kültürün, ticaretin merkezi yerlerinden biri olan Hasankeyf bugünlerde önemini yitirmiş. Mağaralar, mimari yapılar, daha niceleri yapılan baraj ile sular altında kalacak. Yolgeçen Hanı da Ilısu Barajının derinliklerinde kaybolacak. Ne yazık!


Dicle Nehri

Hasankeyf Mağarala

Dipnot

(1). vikipedi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle cenneti andırır Türkiyemiz. Doğu-Batı, kuzey-güneyi ile tarihi yapıların, doğal güzelliklerin, kültürün ...

Psikolojimizi Olumlu Etkileyecek 7 Altın Kuralİnsan hayatı boyunca, hayatının her aşamasında çeşitli zorluklarla, problemlerle karşılaşır.  Bu problemlerin bazılarına hayatın doğal akışınca çözüm bulabilirken, bazılarına çözüm bulmak kolay olmayabilir. Karşılaştığımız zorluklar karşısında verdiğimiz tepkiler psikolojik sağlığımızı etkiler. Zor bir durumla karşılaştığımızda azim ve mücadele içinde olmak yada tembellik ve pes etmek psikolojik durumumuzu etkiler. Birinci durumda zorluğun üstesinden gelsek de gelemesek de kendimizi daha huzurlu hissederiz. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapmışızdır. İkinci durumda ise huzursuzluk ve kendini suçlama hislerine kapılırız. Zorluğu aşmak için mücadele etmediğimizden içten içe kendimizi suçlar, huzursuz oluruz.

İnsan hayatı boyunca, hayatının her aşamasında çeşitli zorluklarla, problemlerle karşılaşır.  Bu problemlerin bazılarına hayatın doğa...

Siddhartha - Hermann Hesse I KitapYorum(2)


Seneler evvel hayretle, tefekkür ederek, bazı cümleleri baştan alarak okuduğum bir kitap: Siddhartha. İnsanın kendini bulmasında etkili olduğunu düşündüğüm kitabı bugünlerde tekrar okudum. Gene hayretle ve derin düşünceler içerisinde. Bazı cümleleri tekrar tekrar okudum, bazılarını uzun uzun düşündüm. Bazılarının altını çizdim. Altını çizdiğim cümlelerin bazılarını burada paylaşıyorum.
Kendini arama yolculuğunda bir insanın hayatı üzerine kurgulanmış kitapta her kelime, her cümle bir bilgenin ağzından dökülmüş gibi duruyor, burada sadece bazı cümlelere yer verebiliyorum.

S eneler evvel hayretle, tefekkür ederek, bazı cümleleri baştan alarak okuduğum bir kitap: Siddhartha. İnsanın kendini bulmasında etk...