Mahallenin Çocukları


Güneşli bir bahar ikindisinde sokak ortasında top oynayan çocuklara ilişti gözüm. Bahar yelleri tatlı tatlı yüzümü okşamadayken çocukları görebileceğim bir noktaya geçip oturdum, kaldırım üzerine. Komşuluk kültürünün varlığını devam ettirdiği, herkesin birbirini tanıdığı mahallemizde yün çırpıyor mahallemizin kadınları, sokağın öbür ucunda.

Tüm benliğimle çocuklara odaklanmışım. Hatıralar mı sürükledi beni çocukları izlemeye, çocukluk günlerime duyduğum özlem mi bilemiyorum. Dertsiz- tasasız, gamsız oyunlar oynadığım günler çok uzaklarda şimdi. Hepsi de hayallerden ve hazin hatıralardan ibaret. Enerji yüklü vücutlarıyla bir o yana bir bu yana koşup durmada çocuklar. Saf ve temiz yüreklerini taşıdıkları bedenlerinde yorgunluk emareleri, şakaklarında ter damlaları... coşkuyla top koşturmaya devam etmedeler. Yoldan gelip-geçen arabalar homurdanmalarına yol açsa da, ‘Gol’ diye bağırdıkları vakit coşkuyla haykırıyorlar: homurdanmalarından eser kalmıyor. Yüreklerine sığmayan coşkuları dışarıya taşıyor, gözlerinden ışık huzmeleri yayılıyor. Coşkularını hiç kaybetmeden saatlerce devam ediyor oyunları. Bağırıp-çağırmalar, küfürlü konuşmalar... duvarlarda yankılanıyor.

Güneş, ışıklarını çekip almadayken şehrin üzerinden, yorgun ayaklarına ağır gelmeye başlamış vücutları. Yüzlerindeki ter damlaları üzerine tozlar yapışş, yüzleri toz-toprak içinde. Ne anlama geldiğini bilmedikleri küfürlü kelimeler oyun esnasında olduğu gibi oyun sonrasında da ağızlarından dökülüyor. Söylemek istedikleri her cümlenin başına ya da sonuna küfürlü bir/birkaç kelime eklemeyi ihmal etmiyorlar. Alışkanlık haline getirdikleri küfürlü kelimeler, kurdukları her cümlenin yüklemi durumunda: Her cümlede bulunan ortak nokta.

Masum bakışlarının ardında saf bir yürekleri olduğuna kanaat getirdiğim çocuklar anlamını bilmedikleri küfürleri çokça kullanıyor. Çocuk ya işte; ne görürse büyüklerden, aynını yapıyor. Büyüklerin çokça ve hoyratça kullandıkları kelimeleri çocuklar da kullanmaya başlamışlar, ne yazık! 

Güne ş li bir bahar ikindisinde sokak ortasında top oynayan çocuklara ili ş ti gözüm. Bahar yelleri tatlı tatlı yüzümü ok ş amada...

Kozalağın Hikayesi


Mayıs ayının ortalarına doğru, bahar serinliğinin yerini güneşe bıraktığı, baharın coşkusunun kainata yayıldığı günlerdi. Dağlar, ovalar yeşilliğe bürünmüş, çiçekler kainatı süslerken, sular yuvasından taşmaya başlamıştı. Bu günlerden birinde, bir kozalak düşüverdi toprağa. Sımsıkı tutunduğu, ayrılacağını hiç düşünmediği dalından kopuverdi bir anda. Hiç beklemediği bir vakitti, her geçen dakika kozalaklar dalından kopup gidiyor, gidenleri görüyor fakat bir gün kendisinin de dalından kopacağını düşünmüyordu. Açılmaya başlayan pullarının güzelliğiyle övünüyor, açılan pulların toprağa gidişin habercisi olduğunu bilmiyordu. Uzun ince yapraklara kendisinden övgüyle bahsediyor, pullarının güzelliğini anlatarak kendini şenlendiriyordu. Derken toprağa düşme sırası kendisine gelmişti işte.

Mayıs ayının ortalarına doğru, bahar serinliğinin yerini güneşe bıraktığı, baharın coşkusunun kainata yayıldığı günlerdi. Dağlar, ova...

Sen Benim Umudumsun


Bu şehrin akşamları*
Boğuyor beni
Ilgıt ılgıt esen yeller
Ilık ılık aktıkça ciğerlerime
Sensizlik doluyor içime.

Bu şehrin akşamları* Boğuyor beni Ilgıt ılgıt esen yeller Ilık ılık aktıkça ciğerlerime Sensizlik doluyor içime.

Hacı Bayram-ı Veli'den Nasihtler


 • Çalışın! Zengin bile olsanız çalışın. Boş gezenlerin arkadaşı şeytandır! 
 • Ölümü çok hatırlayınız. Hesabınızı, hesaba çekilmeden yapınız. 
 • Dünya gamından kurtulmak isteyen kabristanlara gitsin.
 • Alim ve velileri çokça ziyaret ediniz ki şefaatlerine kavuşasınız.
 • Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalbleri şeytanın konağı olur.
 •  Helâlinden kazanıp, ondan fakırlere cömertçe veriniz.
 •  Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesâbınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız.
 •  Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.
 •  Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyâret ediniz. Zîrâ o büyükler, kendilerini ziyâret edenlere şefâat ederler.
 •  Halk içinde Allah’ı çokça anınız.Bu durum maneviyatı yükseltir, katı kalpleri yumuşatır.
 •  Her nerede olursanız olunuz sizi Allah’ın gördüğünü unutmayınız.Allah’tan korkunuz, fenalıklardan sakınınız.
 •  Neresi seni dünyaya çekiyorsa, sana Allah’ı unutturuyorsa orası senin helakin için bir tuzaktır.
 •  Neresi seni Allah’a yöneltiyorsa, seni düşündürüyorsa orası cennete gitmen için bir duraktır.
 • Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir, beden de.
 • Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.Düşünün, onu başı boş bırakmayın,zira her fırsatta sizi ateşe götürür.
 • Kimden ilim tahsil etmişsen O hocan için daima Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyiniz.
 • Başkalarından daha çok çalışıp çok ilim sahibi olunuz.
 • Önce ilim tahsil ediniz, sonra helalinden para kazanıp evleniniz.
 • Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.
 • Oyun oynanan ( kumar..vb) gibi yerlere, laubali konuşulan meclislere girmeyiniz.
 • Aile arasında adaba dikkat ediniz.
 • Çok gülmeyiniz zira kalbiniz kararır.Sakin ve ağırbaşlı olunuz, yürürken başınız önde vakarlı bir şekilde yürüyünüz,aceleci olmayınız.
 • İyi bilinki öfke, düşünceyi, iyi düşünmeyi daraltır.Sonunda insan yanılır.
 • Konuşurken gürleme, bağırıp çağırma, yüksek sesle bile konuşma.
 • Allah’a isyan yolunda kimseye yardımcı olma.
 • Büyüklerin huzuruna girerken, hem kendi kadrini hem de başkasının kıymetini bilen olun.
 • Cahil zümre arasında ne gülün ne de gülümseyin.
 • Cahil topluluktan sakının, onlarla tartışmaya girmeyin.
 • Çok konuşmayın, sorulanları biliyorsanız cevap verin.Kaynak gösterin ki dinleyenler bunu şüphe ile karşılamasın.
 • Halkın önünde konuşmayın ancak sorulursa cevap verin.
 • Küçük çocukları seviniz başlarını okşayıp onları sevindiriniz, bu Peygamberimizin emridir.
 • Yol ortasını işgal etmeyiniz.
 • Beyaz giyinmeyi adet edininiz.Zira bu huy sizi daha dikkatli kılar.
 • Padişah huzurunda dahi olsanız Hakkı ve hakikati söylemekten korkmayınız.
 • Allahü teâlâya isyân yolunda, hiçbir kimseye yardım etmeyiniz.

Ç alışın! Zengin bile olsanız çalışın. Boş gezenlerin arkadaşı şeytandır!  Ölümü çok hatırlayınız. Hesabınızı, hesaba çekilmeden yap...