Hacı Bayram-ı Veli'den Nasihtler


 • Çalışın! Zengin bile olsanız çalışın. Boş gezenlerin arkadaşı şeytandır! 
 • Ölümü çok hatırlayınız. Hesabınızı, hesaba çekilmeden yapınız. 
 • Dünya gamından kurtulmak isteyen kabristanlara gitsin.
 • Alim ve velileri çokça ziyaret ediniz ki şefaatlerine kavuşasınız.
 • Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalbleri şeytanın konağı olur.
 •  Helâlinden kazanıp, ondan fakırlere cömertçe veriniz.
 •  Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesâbınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız.
 •  Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.
 •  Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyâret ediniz. Zîrâ o büyükler, kendilerini ziyâret edenlere şefâat ederler.
 •  Halk içinde Allah’ı çokça anınız.Bu durum maneviyatı yükseltir, katı kalpleri yumuşatır.
 •  Her nerede olursanız olunuz sizi Allah’ın gördüğünü unutmayınız.Allah’tan korkunuz, fenalıklardan sakınınız.
 •  Neresi seni dünyaya çekiyorsa, sana Allah’ı unutturuyorsa orası senin helakin için bir tuzaktır.
 •  Neresi seni Allah’a yöneltiyorsa, seni düşündürüyorsa orası cennete gitmen için bir duraktır.
 • Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir, beden de.
 • Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.Düşünün, onu başı boş bırakmayın,zira her fırsatta sizi ateşe götürür.
 • Kimden ilim tahsil etmişsen O hocan için daima Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyiniz.
 • Başkalarından daha çok çalışıp çok ilim sahibi olunuz.
 • Önce ilim tahsil ediniz, sonra helalinden para kazanıp evleniniz.
 • Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.
 • Oyun oynanan ( kumar..vb) gibi yerlere, laubali konuşulan meclislere girmeyiniz.
 • Aile arasında adaba dikkat ediniz.
 • Çok gülmeyiniz zira kalbiniz kararır.Sakin ve ağırbaşlı olunuz, yürürken başınız önde vakarlı bir şekilde yürüyünüz,aceleci olmayınız.
 • İyi bilinki öfke, düşünceyi, iyi düşünmeyi daraltır.Sonunda insan yanılır.
 • Konuşurken gürleme, bağırıp çağırma, yüksek sesle bile konuşma.
 • Allah’a isyan yolunda kimseye yardımcı olma.
 • Büyüklerin huzuruna girerken, hem kendi kadrini hem de başkasının kıymetini bilen olun.
 • Cahil zümre arasında ne gülün ne de gülümseyin.
 • Cahil topluluktan sakının, onlarla tartışmaya girmeyin.
 • Çok konuşmayın, sorulanları biliyorsanız cevap verin.Kaynak gösterin ki dinleyenler bunu şüphe ile karşılamasın.
 • Halkın önünde konuşmayın ancak sorulursa cevap verin.
 • Küçük çocukları seviniz başlarını okşayıp onları sevindiriniz, bu Peygamberimizin emridir.
 • Yol ortasını işgal etmeyiniz.
 • Beyaz giyinmeyi adet edininiz.Zira bu huy sizi daha dikkatli kılar.
 • Padişah huzurunda dahi olsanız Hakkı ve hakikati söylemekten korkmayınız.
 • Allahü teâlâya isyân yolunda, hiçbir kimseye yardım etmeyiniz.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.