Küçük Prens'in Peşinde I KitapYorum(22)


Küçük Prens çoğu kişinin en azından adını duyduğu bir kitap. Çocuklara ve yetişkinlere hitap etmesi, yaşarken öğrendiğimiz yanılgılı düşünceleri ustalıkla hicvetmesi yönleri ile herkesin beğenisini toplayan bir kitap. Küçük Prens’ten sonra farklı yazarlar tarafından kitabın devamı olabilecek muhtelif kitaplar yazılmış. Bunlardan biri de Hasan Bacanlı’nın yazdığı Küçük Prens’in Peşinde.
Yazar eğitim psikolojisi alanında akademisyen. Akademik türde bir kitabını ararken bu kitaptan haberdar oldum. Yorumların olumlu olması, kitabı cazip hale getirdi ve bugün itibariyle okudum kitabı.
Yazar Küçük Prens’e dair zihninde oluşan boşlukları doldurmak için yola çıkıyor. Küçük Prens’te merak edilenler, Küçük Prens’in gezegeni, koyunu gibi konularda arayışa çıkıyor yazar. Bu arayış tabii ki, Küçük Prens’in pilot ile karşılaştıkları noktada, çölde başlıyor.
Bu arayışta yazar Küçük Prens’i buluyor. Beklemediği bir anda Küçük Prens gezegeninden çıkıp geliyor. Arkadaşlıkları başlıyor. Bu sayede yazar Küçük Prens’e merak ettiklerini soruyor. Gezegenindeki hayatını daha detaylı anlatıyor Küçük Prens. Sonra çölde karşılaştığı insanlarla olan münasebetine değiniyor. Hayretleri, sevinçleri, üzüntüleri ve yorgunlukları ile Küçük Prens’i biraz daha büyümüş olarak görüyoruz. Bu büyümenin etkisi ile Küçük Prens daha az soru sormaya başlıyor. Tıpkı yetişkinler gibi. Söylenenleri daha az tekrar ediyor ve diyor ki, ‘Artık çabuk öğrendiğim için tekrar etmeme gerek kalmıyor.’ Küçük Presn’in ağır ağır büyüdüğünü, yetişkinlerin sıkıcı dünyasına adım atmaya başladığını sezinliyoruz.
Küçük Prens’in Peşinde hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden bir kitap. Küçük Prens’e dair merak edilenlere bir kapı aralarken, insanı kendi içinde bir yolculuğa davet ediyor. Bu yolculukta kendimize dair farkındalıklar edineceğimiz muhakkak.  Beğenerek okudum.

İktibaslar

‘Her günün kendine göre yükü vardır. Dün geçmiştir, yarın gelmemiştir. Elimizde olansa bugündür, yaşadığımız zamandır. Yarın için bugün üzülmemek istiyorsak, bugünü elimizden geldiğince dolu ve doğru yaşamaya çalışmamız gerekir.’
‘İnsanlar çeşmeleri evlerine kadar getirdiler. Sonra da çeşmeye giderken yapacakları yürümenin yerini tutacak yürüyüş bandı olmak zorunda kaldılar.’
‘Sevgi karşındakinin kendisi olmasına izin vermek ve onu korumakla olur.’

Küçük Prens çoğu kişinin en azından adını duyduğu bir kitap. Çocuklara ve yetişkinlere hitap etmesi, yaşarken öğrendiğimiz yanılgılı düş...

Pygmalion Etkisi Yahut Kendini Gerçekleştiren Kehanet7gün7Bilgi-4.Bölüm yazımda pygmalion etkisinin ne olduğunu ifade etmiştim. Kısaca, etraftaki kişilerin beklentilerinin kişinin performansına etkisi olduğunu ifade eder, pygmalion etkisi. Kişinin kendi hakkında beklentilerinin de performansa etkilediği savunulur.  Kişi bir işi yapamayacağına inanmıyorsa, denemesine rağmen o işi yapamaz.  Kimilerince bu durum kendini gerçekleştiren kehanet olarak adlandırılır. 
Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan birinde, araştırma eğitim ortamında yapılır. Araştırmacı sene başında bir okuldan rastgele seçilen aynı sınıf seviyesindeki öğrencilere zekâ testi uygular. Zekâ testi sonuçlarını dikkate almadan ortalama zekaya sahip öğrencilerin bazılarına zeki, bazılarına daha az zeki tanımlaması yapar. Okulda çalışan öğretmenlere zeki tanımlaması yaptığı öğrencileri ‘zeki ve parlak’ öğrenciler olarak tanıtırken, diğer öğrenciler hakkında yorum yapmaz. Öğrenciler ve öğretmenler sene boyunca izlenir. Sene sonu geldiğinde ‘zeki ve parlak’ olarak tanımlanan öğrencilerin diğer öğrencilere nispetle daha başarılı olduğu görülür. Halbuki zeka testinin gerçek sonuçlarına göre, o öğrencilerden daha zeki öğrenciler de vardır. Bu sonucu anlamlandırmak için sene boyunca izlenen öğretmen-öğrenci davranışlarına bakmak yeterlidir. Öğretmenler sene başında ‘parlak ve zeki’ olarak tanımlanan öğrencilere daha fazla ilgi göstermiş, öğrencilerin motivasyonu için birebir görüşmeler yapmış, ihtiyaç duydukları noktalarda destek sağlamışlardır. Buna benzer faktörler sebebiyle o öğrenciler akranlarından daha başarılı olmuştur.

Bu konuda bir başka araştırma ise, farelerle yapılmıştır. Araştırmacı tarafından iki gruba ayrılan fareler üniversite öğrencilerine ‘zeki’ ve ‘zeki olmayana’ fareler olarak tanıtılmıştır. Üniversite öğrencileri, farelere labirentten çıkmayı öğretecektir. Araştırma sonucunda ‘zeki’ olarak etiketlenen farelerin diğer farelerden daha önce labirentten çıkmayı öğrendikleri görülmüştür. Diğer fareler arasında çıkışı bulamayanlar dahi vardır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin ‘zeki’ olarak etiketlenen farelerden beklentilerinin yüksek olduğu, bu sebeple bu farelerle çalışırken, sabırlı oldukları görülmüştür. Benzer şekilde bu fareler çıkışı bulsun diye, tekrar alıştırmaları yapmışlardır. Diğer farelerden ise ümit kesilmiştir.

Bu araştırma şunu göstermektedir: 1) İnsan farkında olmadan pozitif/nagatif ayrımcılık yapabilmektedir. 2) İnsanları özellikle çocukları etiketlemek bazı öğrencileri kazanmayı sağlarken, bazı öğrencilerin heba olmasına sebep olmaktadır. 3) Sabır, ilgi ve gayret ile ortalama zekaya sahip öğrenciler yüksek zekalı bireyleri önüne geçebilmektedir. 4) Başarılı olmak için zeka değil, gayret ve öğreticinin desteği önemlidir.

Takipte Kalın! 7gün7Bilgi-4.Bölüm yazımda pygmalion etkisinin ne olduğunu ifade etmiştim. Kısaca, etraftaki kişilerin beklentilerinin kişinin perfor...

TavsiyeKitap: Doğru Bilinen Yanlışlar(10)Çocuk Eğitiminde Doğru Bilinen Yanlışlar
Adem Güneş
Timaş Yayınları
182

Arka kapaktan; ‘Çocuk eğitimi, çocuğu ceza ve mükafat ile adam etmek değil, onun dostluğunu kazanabilme becerisidir. Bu beceriyi elde edebilen yetişkinlerdir çocuklarını eğitebilenler… Çocuk, baskı ve zorlamalar karşısında sindirildikçe değil, ebeveynine güvenle tutunabildikçe kişiliğini geliştirir.’

Adem Güneş ülkemizde önemsediğim pedagoglardan bir tanesi. Çocuk gelişimi ve çocuğun kişilik kazanması sürecinde farklı bakış açılarıyla dikkatimi çekiyor. Bu kitabı da detaya girmeden, her kesime hitap edebilecek tarzda kitaplarından biri. Toplamda 26 bölümden oluşan kitap, çocuk gelişimi hakkında farklı konulara kısa kısa temas ediyor. Bu kısa temaslar okuyucu sıkmadan, ana mesajı verebilecek nitelikte. 
Kitap ‘Embriyo Psikolojisi’ bölümü ile başlıyor. Anne karnından itibaren psikolojik karakterin oluşmaya başladığını ifade eden yazar, hamilelik sürecinden itibaren dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. İkinci bölüm ise, doğumdan sonraki ilk saatlerin anne-çocuk bağları açısından önemini vurguluyor.
Daha sonraki bölümlerde ise, ‘Anne Sütü’, ‘Yeterli Düzeyde Sevgi Göstermek’, ‘Çocuk Eğitimi ile Çocuk Terbiyesi’, ‘Çocuklukta Oyunun Önemi’, ‘Sanal Oyunların Mahiyeti’, ‘Öfke Kontrolü ve Vicdan Eğitimi’, ‘Tuvalet Eğitimi’, ‘Cinsel Eğitim yerine Mahremiyet Eğitimi’ gibi konular tartışılıyor. 
Yazar, Çocuk Eğitimi ve Çocuk Terbiyesi bölümünde çocuk terbiyesinin önemine değiniyor. Çocuklara eğitim vermeden önce, terbiyenin lüzumunu gözler önüne seriyor. Eğitimli yankesici, hırsız ve benzerlerinin bu yolla azalacağını ima ediyor.
Oyunun tartışıldığı bölümde ise, yetişkinler tarafıdan ciddiye alınmasa da oyunun çocuğun nazarında önemli bir iş olduğu, çocuğun bu yolla hayata dair birçok şeyi öğrenciliği vurgulanıyor.
En fazla dikkatimi çeken bölüm ise, Cinsel Eğitim yerine Mahremiyet Eğitimi bölümü. Bu bölümde yazar, mahremiyet eğitiminin cinsel eğitimden daha faydalı olabileceğini savunuyor. Bu savını destekleyen en önemli temel ise, cinsel eğitimin toplu olarak verilmesi, mahremiyet eğitiminin ise bireye özel olarak ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi. Bunun yanısıra Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerin zararlı olduğunu gördükleri için cinsel eğitimden vazgeçtiklerini söylüyor.
Kitabın ebeveynler başta olmak üzere ailelerle çalışan eğitimciler için faydalı olabileceğinin düşünüyorum.


Takipte Kalın! Çocuk Eğitiminde Doğru Bilinen Yanlışlar Adem Güneş Timaş Yayınları 182 Arka kapaktan; ‘Çocuk eğitimi, çocuğu ceza ve müka...

7gün7Bilgi-6.Bölüm

Mostar Köprüsü


  • Tarih/Mimari

1566 senesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Mostar Köprüsü’sü mimari tarzıyla dünyanın en güzel köprülerinden biri olarak görülüyor. 1993’te savaşta yıkılan köprü daha sonraki yıllarda aslına uygun yeniden yapılmış. Bu bilgiyi okuyunca Yavuz Bülent Bakiler’in hüzünlenerek okuduğum Üsküp’ten Kosova’ya kitabı geldi aklıma.

  • Tarih/Din

Kaybolan Cami: Beyoğlu-Karaköy Meydanında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılıp Osmanlı'nın muhtelif dönemlerinde yenilenen cami meydanın genişletilmesi amacıyla sökülür.(1958, Demokrat Parti Dönemi) Kınalıada’ya aynı şekilde yapılması planlanan caminin 2 veya 3 taşından başka kısmı kayıp durumdadır.

  • Bilim/Tarih

İslam tarihinin bilim adamlarından İbn-i Heysem 10. Asırda yazdığı Kitabül Menazir kitabında optik ilminin temellerini atmıştır.

  • Bilim/Tıp

Osmanlı âlimlerinden Akşemseddin Hazretleri İstanbul’un fethinin manevi mimarlarından olma özelliğinin yanı sıra bilim alanında yaptığı çalışmalarla da bilinir. Bu çalışmalardan en meşhuru mikrobu keşfetmesidir.

  • Tarih/Anektod

Birinci Dünya Savaşından sonra kıtlık yıllarıdır. Ömer Seyfettin ‘Halkımız irfan sahibidir’ şeklinde iddialı sözlerle dolaşmaktadır. Kıtlık şartlarında bulunamayan ürünlerden biri de şekerdir. Bir gün gazetelere bir haber düşer: ‘Avusturya’dan şeker gelecekmiş.’ Ömer Seyfettin haberi çalıştığı okuldaki öğretmen arkadaşlarına bildirince, hepsi birden: ‘Ne güzel, artık şekere kavuşacağız’ der. Haberi duyan hademelerden biri ise, ‘Avusturya şeker bulsa aç karnını doyurur’ şeklinde yorum yapar. Ömer Seyfettin ‘İşte irfan dediğim budur’ diye durumu açıklar. Avusturya’dan beklenen şeker de gelmez. (Halkımız günümüzde de irfan sahibi midir, acaba?)

  • Kitap

Dört Halifenin Menkıbeleri-Şemseddin Ahmed Sivasi. Anadolu’nunüç Şemsi'nden biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin hadis kitapları ışığında kaleme aldığı kitap.

  • Söz

‘Hükümdarların en iyisi, alimleri ziyaret eden; alimlerin en kötüsü de hükümdarların ziyaretine koşandır.’ Ali bin Hasan el Sandali (Sultan Melikşah’ın beni hiç ziyaret etmiyorsun sözüne cevaben)

Mostar Köprüsü Tarih/Mimari 1566 senesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Mostar Köprüsü’sü mimari tarzıyla dünyan...

Şubat Ayında Okuduklarım-2019

Okul Sıkıntısı

Daniel Pennac tarafından yazılan kitap hem öğrenci hem de öğretmen gözünden okul ve eğitime ışık tutması bakımından okulla ilgili birçok kitaptan ayrılıyor. Biyografik roman özelliğinin yanısıra sanki bir deneme okur gibi hissettim kendimi. Öğrencilik yıllarındaki halini tembel teneke ifadesi ile tanımlayan yazar, öğretmenlik hayatından kesitler de sunuyor okuyucuya. Bilhassa eğitimcilere tavsiye olunur.

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi

Gelişim Psikolojisi ve Bilişsel Terapi modeli çerçevesinde oluşturulmuş Şema Kuramı’nın çocuk ve ergenlere yönelik uygulamalarının anlatıldığı kitap. Çocuk ve ergenlerle çalışan bir psikolojik danışman olarak kitaptan edindiğim güzel hususlar oldu. 

Güvercin Gerdanlığı - İbn Hazm

10 veya 11. yüzyıllar Endülüs’ünde yazılan kitap aşkın mahiyetini anlatmak amacı taşıyor.  Fuzuli’nin  Leyla ile Mecnun’unu, İskender Pala’nın Kitab-ı Aşk’ını daha çok beğenmiş olsam da beşeri aşk açısından önemli gözlemleri var yazarın. Kitabı okuyunca şunu da görmek mümkün: 10. yüzyıl da olsa, 21. yüzyılda olsa insanın duyguları aynı.

Eşikaltı Büyücüleri - Ahmet Şerif İzgören

Reklam dünyasının ölüm, cinsellik, dehşet üçlüsünü nasıl kullandığını reklam örnekleriyle anlatıyor İzgören. Daha çok subliminal olarak ifade ettiğimiz eşikaltı mesajların reklamlar açısından önemi vurgulanırken; reklamın hedefinde yer alan -bilhassa gençlerin- dikkatli olmasının önemi göze çarpıyor.

İyiler Ölmez - Mustafa Kutlu

Aylık Kutlu okumalarımdan biri. Kitabı bir çırpıda okuyor, adları unutulsa da hala iyi insanların var olduğunu görüyorsunuz.

Kendini Aramak-İhsan Fazlıoğlu


İnsan ve tarih yazıları alt başlığıyla sunulan kitap insanı tartışıyor. Yazarın dergilerdeki yazılarından derlenen kitap insanın dünü, bugünü ile mahiyeti hakkında çeşitli perspektifler sunuyor. Zaman zaman felsefik tartışma ve tanımlamalar yorucu olsa da okumaya değer.

Takipte Kalın!

Okul Sıkıntısı Daniel Pennac tarafından yazılan kitap hem öğrenci hem de öğretmen gözünden okul ve eğitime ışık tutması bakımından okul...