7gün7Bilgi-6.Bölüm

Mostar Köprüsü


  • Tarih/Mimari

1566 senesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Mostar Köprüsü’sü mimari tarzıyla dünyanın en güzel köprülerinden biri olarak görülüyor. 1993’te savaşta yıkılan köprü daha sonraki yıllarda aslına uygun yeniden yapılmış. Bu bilgiyi okuyunca Yavuz Bülent Bakiler’in hüzünlenerek okuduğum Üsküp’ten Kosova’ya kitabı geldi aklıma.

  • Tarih/Din

Kaybolan Cami: Beyoğlu-Karaköy Meydanında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılıp Osmanlı'nın muhtelif dönemlerinde yenilenen cami meydanın genişletilmesi amacıyla sökülür.(1958, Demokrat Parti Dönemi) Kınalıada’ya aynı şekilde yapılması planlanan caminin 2 veya 3 taşından başka kısmı kayıp durumdadır.

  • Bilim/Tarih

İslam tarihinin bilim adamlarından İbn-i Heysem 10. Asırda yazdığı Kitabül Menazir kitabında optik ilminin temellerini atmıştır.

  • Bilim/Tıp

Osmanlı âlimlerinden Akşemseddin Hazretleri İstanbul’un fethinin manevi mimarlarından olma özelliğinin yanı sıra bilim alanında yaptığı çalışmalarla da bilinir. Bu çalışmalardan en meşhuru mikrobu keşfetmesidir.

  • Tarih/Anektod

Birinci Dünya Savaşından sonra kıtlık yıllarıdır. Ömer Seyfettin ‘Halkımız irfan sahibidir’ şeklinde iddialı sözlerle dolaşmaktadır. Kıtlık şartlarında bulunamayan ürünlerden biri de şekerdir. Bir gün gazetelere bir haber düşer: ‘Avusturya’dan şeker gelecekmiş.’ Ömer Seyfettin haberi çalıştığı okuldaki öğretmen arkadaşlarına bildirince, hepsi birden: ‘Ne güzel, artık şekere kavuşacağız’ der. Haberi duyan hademelerden biri ise, ‘Avusturya şeker bulsa aç karnını doyurur’ şeklinde yorum yapar. Ömer Seyfettin ‘İşte irfan dediğim budur’ diye durumu açıklar. Avusturya’dan beklenen şeker de gelmez. (Halkımız günümüzde de irfan sahibi midir, acaba?)

  • Kitap

Dört Halifenin Menkıbeleri-Şemseddin Ahmed Sivasi. Anadolu’nunüç Şemsi'nden biri olan Şemseddin Sivasi Hazretleri’nin hadis kitapları ışığında kaleme aldığı kitap.

  • Söz

‘Hükümdarların en iyisi, alimleri ziyaret eden; alimlerin en kötüsü de hükümdarların ziyaretine koşandır.’ Ali bin Hasan el Sandali (Sultan Melikşah’ın beni hiç ziyaret etmiyorsun sözüne cevaben)

6 Yorumlar